seindo travel

เงื่อนไขการให้บริการของ Seindo Travel

อัปเดตล่าสุด : มิถุนายน 2023

Seindo Travel ให้บริการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารต่อไปนี้ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ Seindo Travel (www.seindotravel.co.id) และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ Seindo Travel มีให้บริการ คุณตกลงเป็นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่ใช้บังคับ ดังนั้นโปรดตรวจสอบและอ่านเงื่อนไขที่ใช้บังคับอย่างรอบคอบ

1. การแนะนำ

1.

ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.seindotravel.co.idเราหวังว่าการเยี่ยมชมของคุณจะเป็นประโยชน์และให้ความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์ของเรา เรากำลังพยายามปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของบริการของเราอยู่เสมอ และเราจริงจังเป็นอย่างยิ่งต่อคำวิจารณ์ คำแนะนำและความคิดเห็นของคุณซึ่งคุณสามารถส่งได้ทางอีเมลไปที่ sales@seindotravel.com หรือโทร +6261-888-153-88 ระหว่าง 09:00 ถึง 17:00 ตามเวลาภาคตะวันตกของอินโดนีเซียในวันทำการจันทร์ - เสาร์

2.

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของ ดำเนินการ และโฮสต์โดย PT. Seindo Global Travel บริการและเว็บไซต์ของ Seindo Travel พร้อมให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์: www.seindotravel.co.id หรือการเข้าถึง สื่อ อุปกรณ์ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่มีอยู่แล้วหรือจะมีในอนาคต

2. ทั่วไป

1.

เมื่อคุณเข้าถึงและใช้บริการของเราผ่านเว็บไซต์และเว็บไซต์ Seindo Travel คุณรับรู้ว่าคุณได้อ่านเข้าใจและยอมรับว่าคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ Seindotravel.co.id (เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน) หากคุณไม่เห็นด้วยกับ Seindotravel.co.id เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใช้บริการที่เราให้

2.

Seindotravel.co.id เงื่อนไขและข้อกำหนดประกอบด้วย (i) เงื่อนไขทั่วไปที่ใช้กับการเข้าถึงและบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์และ (ii) เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้กับการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงจะใช้บังคับ

3.

Seindotravel.co.id เงื่อนไขและข้อกำหนดอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม ลบหรือแก้ไขได้ตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาที่เราประกาศใช้บังคับหรือเวลาอื่นที่เรากำหนด ดังนั้นเราขอให้คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราในระยะเวลาที่สม่ำเสมอเพื่อทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ (“การเปลี่ยนแปลง”) 2. ทั่วไป

3. การใช้งาน

1.

เว็บไซต์นี้และบริการที่มีบริการบนเว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ได้ใช้เพื่อการค้า และในเวลาใดก็ตามยังมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับตาม Seindotravel.co.id เงื่อนไขและข้อกำหนด

2.

เว็บไซต์นี้และผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และกระบวนการที่มีหรืออยู่ในเว็บไซต์ มีเจ้าของเป็น Seindo Travel หรือบุคคลที่สามที่มอบสิทธิ์ให้ Seindo Travel ยกเว้นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตและอนุญาตเท่านั้นใน Seindotravel.co.id เงื่อนไข คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือยอมรับและ Seindotravel.co.id ไม่ให้สิทธิ์ใด ๆ อื่นบนเว็บไซต์นี้พร้อมกับข้อมูล ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในนั้น

3.

โดยใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่มีบริการบนนั้น คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ดาวน์โหลด แสดงหรือส่งต่อในทางใดทางหนึ่ง และ/หรือทำให้เนื้อหาใด ๆ สาธารณะให้ใครดู ที่ขัดกับการใช้ที่อนุญาตไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ seindotravel.co.id นี้

4.

คุณไม่สามารถเชื่อมโยง เก็บภาพหน้าจอ หรือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก seindotravel.co.id สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ seindotravel.co.id

3. บริการ seindotravel.co.id

1.

Seindo Travel ให้บริการและดำเนินการระบบการจองออนไลน์และแบบออฟไลน์ที่รวมเข้าด้วยกัน (“บริการ”)ซึ่งสามารถให้บริการการจอง/จองได้: ทัวร์ (แพ็คเกจทัวร์ แพ็คเกจห้องพัก) โรงแรม (โรงแรม โฮสเทล อพาร์ตเมนต์) ขนส่ง (เที่ยวบิน รถไฟ รถเช่า) (“ผลิตภัณฑ์”) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าที่คุณต้องการ รวมถึงการสั่งซื้อและชำระเงินออนไลน์อย่างปลอดภัยผ่านระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่

2.

บริการ Seindo Travel โดยทั่วไปสามารถใช้งานออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นในกรณีที่มีการซ่อมแซม อัปเกรด หรือบำรุงรักษาเว็บไซต์ Seindo Travel บริการแบบออฟไลน์ที่หน้าร้าน Seindo Travel ดำเนินการตามวันและเวลาทำการที่ระบุในเว็บไซต์

3.

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขายสินค้า Seindo Travel ใช้ คัดลอก ตรวจสอบ แสดง ดาวน์โหลด หรือทำซ้ำเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ Seindo Travel สำหรับกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก Seindo Travel

4.

คุณสามารถใช้เว็บไซต์และบริการที่มีอยู่เพื่อทำการสั่งซื้อ/จองที่ถูกต้อง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการจอง/จองเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นทางการ ไม่ซื่อสัตย์ หรือผิดกฎหมาย หาก Seindo Travel พบหรือสงสัยได้ว่าคำสั่งซื้อ/การจองที่คุณทำเป็นโมฆะ Seindo Travel มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อ/การจองของคุณ

5.

คุณยังรับประกันว่าข้อมูลและข้อมูลที่คุณให้กับ Seindo Travel ไม่ว่าในเชิงสัญญาณการจองหรือการลงทะเบียนใน seindotravel.co.id เป็นข้อมูลและข้อมูลที่ถูกต้อง ปัจจุบันและครบถ้วน สำหรับข้อกำหนดการใช้ข้อมูลและข้อมูลที่คุณให้ โปรดอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัว

5. การสั่งซื้อ/การซื้อผลิตภัณฑ์

1.

การสั่งซื้อ/การซื้อผลิตภัณฑ์ถือว่าเสร็จสมบูรณ์หลังที่คุณทำการชำระเงินและ seindotravel.co.id ออกและส่งหาคุณจดหมายยืนยันการสั่งซื้อ/การซื้อหรือตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสำคัญอิเล็กทรอนิกส์ หากมีข้อพิพาทหรือปัญหา ข้อมูลที่ระบุใน seindotravel.co.id จะเป็นแนวทางหลักและถือว่าถูกต้อง

2.

ด้วยการทำการสั่งซื้อ/การซื้อของคุณ คุณถือว่ายินยอมที่จะรับ: (i) อีเมลที่จะถูกส่งโดย Seindo Travel เมื่อเวลาใกล้เคียงกับวันที่บริการที่คุณสั่งซื้อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อและให้ข้อมูลและข้อเสนอเพิ่มเติมบางประการ (รวมถึงข้อเสนอของบุคคลที่สามที่คุณเลือกเอง) ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อและจุดหมายปลายทางของคุณ และ (ii) อีเมลที่ Seindo Travel จะส่งในเร็ว ๆ นี้หลังจากวันที่บริการเพื่อเชิญคุณให้กรอกแบบสำรวจผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Seindo Travel นอกเหนือจากอีเมลยืนยันที่ให้คำยืนยันการสั่งซื้อและอีเมลที่คุณเลือกเอง Seindo Travel จะไม่ส่งการแจ้งเตือน (ที่ต้องการหรือไม่ต้องการ) อีเมล การติดต่อเพิ่มเติม ยกเว้นตามที่คุณร้องขอโดยเฉพาะ

3.

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศลูกค้าต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 6 (หก) เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเดินทางและ/หรือวันที่กลับ

6. ราคาผลิตภัณฑ์

1.

Seindo Travel พยายามให้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ ราคาที่ระบุอาจมีเงื่อนไขพิเศษ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบและเข้าใจเงื่อนไขพิเศษที่ใช้กับราคาหรืออัตราเฉพาะใด ๆ ก่อนที่คุณจะทำการสั่งซื้อ คุณยังต้องตรวจสอบและเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงินที่ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์และ/หรือราคาที่ระบุไว้

2.

ราคาที่ระบุไม่รวมภาษี อากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ Seindo Travel จะระบุไว้ในเว็บไซต์หรือตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสำคัญอิเล็กทรอนิกส์จาก Seindo Travel บางครั้งราคาที่ Seindo Travel ได้รับจากพันธมิตร Seindo Travel อยู่ในสกุลเงินของประเทศอื่นและ Seindo Travel พยายามแปลงราคาเหล่านี้เป็นบาทโดยใช้อัตราการแปลงที่ดีที่สุดที่ Seindo Travel สามารถได้รับ สำหรับราคาต้นฉบับในสกุลเงินที่ต่างกัน บาทแสดงอยู่ตามอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาที่สั่งซื้อ การชำระเงินเป็นการชำระตามราคาในสกุลเงินต้นฉบับ ตามอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาที่ทำการชำระเงิน Seindo Travel มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ในทุก ๆ ช่วงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แต่ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อและผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสำคัญอิเล็กทรอนิกส์จะไม่เปลี่ยนแปลง

3.

Seindo Travel มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แต่สินค้าที่คุณซื้อและได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

7. การชำระเงิน

1.

การชำระเงินราคาซื้อเป็นเงื่อนไขสำหรับการทำการซื้อ Seindo Travel ยอมรับการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การธนาคารอินเทอร์เน็ต การโอนเงินระหว่างบัญชีและระหว่างธนาคารไปยังบัญชี seindotravel.co.id ที่ธนาคารที่ระบุในเว็บไซต์

1)

เพื่อป้องกันและเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ Seindo Travel ใช้เทคโนโลยี 'Secure Socket Layer' (SSL)

2)

ในกรณีที่มีการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือการใช้ระบบการชำระเงินโดยบุคคลที่สาม ความเสียหายดังกล่าวต้องรายงานให้กับ Seindo Travel และบริษัท/ธนาคารออกบัตรเครดิตของคุณทันทีเพื่อรับการดำเนินการเพิ่มเติมตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

2.

คำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการยืนยันและรับบัตรตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลซึ่งประกอบไปด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำสั่งซื้อที่คุณทำ รวมถึงยืนยันการชำระเงิน ให้แน่ใจว่าคุณเก็บหลักฐานการชำระเงิน คุณต้องรับผิดชอบในการพิมพ์และบำรุงรักษาข้อมูลที่ระบุในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสำคัญอิเล็กทรอนิกส์ที่ Seindo Travel ส่ง ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสำคัญอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นเอกสารที่สำคัญมากและคุณต้องนำตัวอย่างนี้ขณะที่คุณจะใช้หรือเข้ารับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ Seindo Travel หรือทางร้านค้า Seindo Travel มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการหากคุณไม่สามารถพิสูจน์ว่าคุณได้ทำการสั่งซื้อโดยถูกต้องและชำระเงินครบถ้วนแล้ว และคุณปล่อย seindotravel.co.id พ้นจากผลรับผิดชอบและความสูญเสียในรูปแบบใด ๆ

8. การเปลี่ยนและการยกเลิก

1.

เป็นที่ระบุเจาะจงในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ seindotravel.co.id การซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ seindotravel.co.id ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก คืนเงิน แลกเปลี่ยน หรือโอนให้กับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้

2.

ด้วยการสั่งซื้อหรือการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ seindotravel.co.id คุณถือว่าเข้าใจ ยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายและเงื่อนไขการยกเลิก รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้งหมดที่กำหนดโดย Partner Seindo Travel จะรวมเงื่อนไขการยกเลิกและข้อกำหนดในทุก ๆ ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสำคัญอิเล็กทรอนิกส์ที่ Seindo Travel ส่งถึงคุณ โปรดทราบว่ามีบางอัตราหรือข้อเสนอที่ไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและเข้าใจเงื่อนไขการยกเลิกและข้อกำหนดด้วยตนเองล่วงหน้า

3.

หากคุณต้องการตรวจสอบ ดูการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ โปรดอ้างอิงตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสำคัญอิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในนั้น โปรดทราบว่าคุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการยกเลิกตามเงื่อนไขการยกเลิก

4.

แม้ว่าจะมีความน่าจะเป็นที่ Seindo Travel จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อที่ Seindo Travel ได้ยืนยันในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสำคัญอิเล็กทรอนิกส์ หากจำเป็น Seindo Travel จะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด

1)

Seindo Travel จะรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และบริการที่ Seindo Travel ได้ยืนยันไว้ก่อนหน้านี้ คือ:

 • การยกเลิกคำสั่งซื้อ;
 • การเปลี่ยนแปลงวันที่หรือผลิตภัณฑ์;

  2)

  ในกรณีที่ Seindo Travel ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

 • ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ Seindo Travel เสนอสำหรับวันที่หรือผลิตภัณฑ์อื่น;

 • รับคืนเงินในรูปแบบเครดิตที่คุณสามารถใช้สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ในภายหลังจาก seindotravel.co.id และในกรณีนี้คุณต้องแจ้งให้ Seindo Travel ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันที่คุณเลือก และหาก Seindo Travel ไม่ได้รับการยืนยันจากคุณ Seindo Travel ถือว่าคุณเลือกตัวเลือก a)

  9. ความปลอดภัย

  1.

  เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ คุณจะใช้ Secure Server Layer (SSL) เพื่อเข้าถึงและเข้ารหัสข้อมูลที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์นี้

  2.

  แม้ว่า seindotravel.co.id จะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัย แต่ seindotravel.co.id ไม่สามารถรับประกันความแข็งแกร่งหรือประสิทธิภาพของการเข้ารหัสนี้และ seindotravel.co.id ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลที่คุณให้โดยไม่ได้รับอนุญาต

  10. คำปฏิเสธความรับผิดชอบ

  1.

  ข้อมูล ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะมีเพียง 'ตามที่เป็น' และโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ

  2.

  คุณยอมรับ ยินยอมและเห็นด้วยว่าคุณรับผิดชอบทุกรูปแบบของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และบริการ นอกจากนี้คุณยอมรับ ยินยอมและเห็นด้วยว่า seindotravel.co.id รวมถึงผู้บริหาร ผู้ประกอบการ พนักงาน พาร์ทเนอร์ทุกคนและบุคคลอื่น ๆ ที่ร่วมมือกับ seindotravel.co.id ไม่รับผิดชอบและไม่ให้ความรับรองสำหรับ:

  1)

  ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงการดำเนินการหรือความแม่นยำของข้อมูล ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ของข้อมูล

  2)

  ไม่ว่าแบบนัยหรือแบบแสดงอย่างชัดแจ้งหรือไม่แต่เป็น

  3)

  การเข้าถึงของคุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ภายนอก เข้าถึงดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของคุณเองและคุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับประกันว่าคุณปลอดภัยและป้องกันได้จากไวรัสหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อหรือทำความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3.

  ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดชอบและความสูญเสียที่ seindotravel.co.id สามารถรับผิดชอบได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุหรือชุดเหตุที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียที่คุณได้รับโดยตรง ในลักษณะของการชดเชยค่าบริการรวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณจ่ายเต็มจำนวนตามที่ระบุในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสำคัญอิเล็กทรอนิกส์

  11. เป็นต้น

  1.

  ข้อพิพาทและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คุณยินยอมและยอมรับการเข้าศูนย์กลางของศาลในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ไม่ใช่สาขาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการถามและการโต้เถียงทุกปัญหาและการโต้เถียงที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้และการใช้งาน

  2.

  Seindo Travel สามารถแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อกำหนดและเงื่อนไขตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและการใช้เว็บไซต์นี้จะได้รับเงื่อนไขที่ใช้ในเวลาที่คุณใช้งาน

  3.

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใช้สำหรับการสั่งซื้อ การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ และการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ และคุณยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้ในการเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เฉพาะเจาะจง

  เกี่ยวกับเรา

  Seindo Travel มีสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเดินทางทั้งหมด
  ตั้งแต่โรงแรม เที่ยวบิน การขนส่งไปยัง
  ประกันการเดินทาง ทุกอย่างคือ Seindotravel!

  ติดตามเรา

  facebook.pnginsta.pngyoutube.png

  ส่วนหนึ่งของ

  asita.pngastindo.pngrapidssl.pngiata.png

  ความปลอดภัยของธุรกรรม

  visa.pngmastercard.png
  seindo-logo.png
  playstore.pngappstore.png

  © 2023 Seindo Travel. Seluruh hak cipta