seindo travel

Mga Tuntunin at Kundisyon ng Seindo Travel

Huling pag-update: June 2023

Ang Seindo Travel ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo na may mga kondisyon na nakasaad sa sumusunod na dokumento. Kapag binisita mo ang website ng Seindo Travel (www.seindotravel.co.id) at ginagamit ang iba't ibang mga tampok ng serbisyo na ibinibigay ng Seindo Travel, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin at kondisyon na may bisa. Samakatuwid, siguraduhin na mabuti mong nabasa ang mga naaangkop na tuntunin.

1. Panimula

1.

Salamat sa pagbisita sa aming site, www.seindotravel.co.id. Umaasa kami na ang iyong pagdalaw ay magiging kapaki-pakinabang at magbibigay ng kaginhawahan sa pag-access at paggamit sa lahat ng mga serbisyong magagamit sa aming site. Patuloy naming pinagbubuti at pinahuhusay ang kalidad ng aming mga serbisyo, at tunay na pinahahalagahan ang lahat ng inyong mga kritisismo, mungkahi at ambag na maaaring ipadala sa pamamagitan ng e-mail sa sales@seindotravel.com o tumawag sa +6261-888-153-88 mula 09:00 hanggang 17:00 Kanlurang Oras ng Indonesia tuwing mga araw ng pagtatrabaho Lunes - Sabado.

2.

Ang site na ito ay pag-aari, pinapatakbo at hosted ng PT. Seindo Global Travel. Ang Site at mga Serbisyo ng Seindo Travel ay magagamit online sa pamamagitan ng Site: www.seindotravel.co.id o iba't ibang iba pang mga pag-access, midya, aparato at plataporma, maging yaong mga umiiral na o magiging magagamit sa hinaharap.

2. Pangkalahatan

1.

Sa pag-access at paggamit sa aming Site at mga Serbisyo, kinikilala mo na nabasa, nauunawaan, sumasang-ayon at ipinahahayag mo na sumasailalim ka sa mga Tuntunin at Kundisyon ng seindotravel.co.id (Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit). Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga Tuntunin at Kundisyon ng seindotravel.co.id na ito, buo o bahagi man, hindi mo pinahihintulutan na ma-access ang site na ito o gamitin ang mga serbisyong ibinibigay namin.

2.

Ang mga Tuntunin at Kundisyon ng seindotravel.co.id na ito ay binubuo ng (i) pangkalahatang mga tuntunin at kundisyon na nag-aaplay sa bawat pag-access at serbisyo na magagamit sa Site, at (ii) partikular na mga tuntunin at kundisyon na nag-uutos ng mga tuntunin ng paggamit ng partikular na mga produkto o serbisyo. Sa pagkakaroon ng pagkakaiba o salungatan sa pagitan ng pangkalahatang mga tuntunin at kundisyon at ng partikular na mga tuntunin at kundisyon, ang partikular na mga tuntunin at kundisyon ang dapat ipatupad.

3.

Maaaring baguhin, baguhin, dagdagan, burahin o itama ang mga Tuntunin at Kundisyon ng seindotravel.co.id (“mga pagbabago”) anumang oras at bawat isa sa mga pagbabagong ito ay nagkakabisa mula sa oras na inihayag namin na ito ay nag-aaplay o sa ibang oras na itinakda ng amin. Hinihikayat ka naming bisitahin ang aming Site sa periodic upang malaman ang mga pagbabagong ito.

3. Paggamit

1.

Ang site na ito at ang mga serbisyo na magagamit dito ay maaaring gamitin mo lamang para sa personal at hindi pangkomersyal na paggamit at sa anumang oras ay sumasailalim sa mga tuntunin at kundisyon na kasalukuyang umiiral sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng seindotravel.co.id.

2.

Ang site na ito at ang mga produkto, teknolohiya at proseso na makukuha o makikita sa Site, ay pag-aari ng Seindo Travel o mga ikatlong partido na nagbibigay ng karapatan sa Seindo Travel. Maliban sa paggamit na ipinahihintulot at pinapayagan sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng seindotravel.co.id na ito, hindi mo pagmamay-ari o tinatanggap ang seindotravel.co.id at hindi ka ibinibigyan ng anumang iba pang mga karapatan dito, kasama ang lahat ng mga datos, impormasyon at nilalaman na nasa loob nito.

3.

Sa paggamit ng Site na ito o ng mga serbisyo na magagamit dito, sumasang-ayon ka na hindi mo i-download, ipakita o ipasa sa anumang paraan, at/o gumawa ng anumang nilalaman na magagamit sa publiko na hindi tugma sa paggamit na pinapayagan sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng seindotravel.co.id na ito.

4.

Hindi ka pinahihintulutan na mag-link, kumuha ng mga screen capture o kumuha ng mga data mula sa Site nang walang naunang pagsang-ayon na nakasulat mula sa seindotravel.co.id. Ito ay itinuturing na paglabag sa mga karapatan sa pang-intelektuwal na ari-arian sa seindotravel.co.id.

3. Mga Serbisyo ng Seindotravel.co.id

1.

Nagbibigay at nagpapatakbo ng mga nakatatawang online at offline na mga systema at pasilidad ng pag-book ang Seindo Travel (“Mga Serbisyo”), na maaaring maglingkod sa mga booking: TOUR (Tour Package, Room Package), HOTEL (hotel, hostel, apartment), TRANSPORTATION (flight, train api, car rental) (“Produkto”) na nagbibigay-daan sa iyo na maghanap ng impormasyon sa produkto na nais mo, pati na rin gumawa ng mga order at pagbili at sa parehong oras gumawa ng mga pagbabayad online at nang ligtas sa pamamagitan ng iba't ibang mga sistema at pasilidad ng pagbabayad na magagamit.

2.

Ang mga serbisyo ng Seindo Travel sa pangkalahatan ay maaaring magagamit online dalawampu't apat na oras isang araw at pitong araw isang linggo; maliban kung may mga pagkukumpuni, pag-upgrade o pagpapanatili sa Site ng Seindo Travel. Ang mga serbisyong offline sa showroom ng Seindo Travel ay isinasagawa ayon sa mga araw at oras ng trabaho na nakalista sa Site.

3.

Hindi ka pinahihintulutan na magbenta muli ng mga Produkto ng Seindo Travel, gamitin, kopyahin, bantayan, ipakita, i-download o ireproduksyon ang anumang nilalaman o impormasyon, software o mga serbisyo na magagamit sa Seindo Travel Site para sa anumang komersyal na aktibidad o layunin nang walang naunang pagsang-ayon sa mga ito. isinulat na mula sa Seindo Travel.

4.

Maaari mong gamitin ang Site at mga Serbisyo na magagamit upang gumawa ng lehitimong mga order. Hindi ka pinahihintulutan na gumawa ng mga reserbasyon o order para sa mga layuning spekulatibo, mapanlinlang o labag sa batas. Kung makikita o kung mayroong makatuwirang paghinala ang Seindo Travel na ang order o reserbasyon na ginawa mo ay hindi wasto, may karapatan ang Seindo Travel na kanselahin ang iyong order o reserbasyon.

5.

Garantisado mo rin na ang mga datos at impormasyong ibinigay mo sa Seindo Travel, maging kaugnay ng mga booking o pagsusuri sa seindotravel.co.id, ay mga wasto, kasalukuyang at kumpletong datos at impormasyon. Para sa mga tuntunin ng paggamit ng mga datos at impormasyong ibinigay mo, mangyaring tumukoy sa Patakaran sa Privacy.

5. Pag-oorder/Pagbili ng mga Produkto

1.

Ang mga order/pagbili ng Produkto ay itinuturing na matagumpay o kumpleto pagkatapos mong magbayad at maglabas at magpadala ng isang Order/Pagbili ng Kumpirmasyon ng Liham o Electronic Ticket o Electronic Voucher sa iyo. Kung may alitan o problema, ang mga datos na makikita sa seindotravel.co.id ang magiging pangunahing sanggunian at itinuturing na wasto.

2.

Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang order/pagbili, ipinapalagay na sumasang-ayon ka na tumanggap ng: (i) isang email na ipapadala ng Seindo Travel sa madaling panahon bago ang petsa ng serbisyo na iyong inorder, na nagbibigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa produkto na iyong binili, at nagbibigay sa iyo ng tiyak na impormasyon at mga alok (kasama ang alok ng mga ikatlong partido na iyong pinili) na may kinalaman sa iyong order at iyong destinasyon, at (ii) isang email na ipapadala ng Seindo Travel sa madaling panahon pagkatapos ng petsa ng serbisyo upang imbitahan kang kumumpletong ang porma ng pagsusuri ng gumagamit ng Produkto ng Seindo Travel. Bukod sa mga email na nagbibigay ng kumpirmasyon ng order at mga email na iyong pinili, hindi ka pinahihintulutan ng Seindo Travel na padalhan ng mga abiso (nais o hindi), mga email o anumang iba pang korespondensya, maliban kung partikular na hinihiling ito ng iyo.

3.

Para sa internasyonal na mga biyahe, ang mga customer ay dapat magkaroon ng pasaporte na may bisa sa loob ng hindi bababa sa 6 (anim) na buwan, sa petsa ng pag-alis at/o pagbalik.

6. Presyo ng mga Produkto

1.

Laging nagpupunyagi ang Seindo Travel na magbigay ng pinakamahusay na presyo para sa mga Produkto na iyong inuorder. Ang mga nakalistang presyo ay maaaring may mga partikular na tuntunin at kondisyon, kaya dapat mong suriin at maunawaan ang mga partikular na tuntunin at kondisyon na nag-aaplay sa partikular na presyo o rate bago ka maglagay ng order. Kailangan mo rin suriin at maunawaan ang mga probisyon hinggil sa kanselasyon at refund na espesipikong nag-aaplay sa ilang mga Produkto at/o Presyo.

2.

Ang mga nakalistang presyo ay hindi kasama ang mga buwis, mga bayarin, mga singil at iba pang mga bayarin na ibinibigay nang eksplisito ng Seindo Travel sa Site o mga Electronic Ticket o Electronic Voucher mula sa Seindo Travel. Minsan ang mga presyo na nakuha ng Seindo Travel mula sa mga Kasosyo ng Seindo Travel ay nasa ibang mga currency, at sinisikap ng Seindo Travel na i-convert ang mga presyong ito sa piso, gamit ang pinakamahusay na palitan na maaaring makamit ng Seindo Travel. Na para sa orihinal na presyo sa ibang currency, ang piso na ipinapakita ay batay sa palitan ng oras ng pag-order. Ang batayan para sa takdang pagbabayad ay ang presyo sa orihinal na currency, ayon sa palitan ng oras na ginawa ang pagbabayad.

3.

May karapatan ang Seindo Travel na baguhin ang presyo ng isang produkto anumang oras nang walang paunang abiso, ngunit hindi magbabago ang mga Produkto na iyong binili at para sa mga Produkto na iyong natanggap na mga Electronic Ticket o Electronic Voucher.

7. Pagbabayad

1.

Ang pagbabayad ng halaga ng pagbili ay isang kondisyon para sa paggawa ng pagbili. Tinatanggap ng Seindo Travel ang mga pagbabayad gamit ang mga sistema ng pagbabayad ng credit card, internet banking, mga paglilipat sa pagitan ng mga account at sa pagitan ng mga bangko sa mga account ng seindotravel.co.id sa mga bangko na nakalista sa Site.

1)

Upang maprotektahan at ma-encrypt ang impormasyon ng iyong credit card, ginagamit ng Seindo Travel ang 'Secure Socket Layer' (SSL) technology;

2)

Sa mga kaso ng pandaraya sa credit card o pang-aabuso sa sistema ng pagbabayad ng anumang ikatlong partido, dapat itong agarang ireport sa Seindo Travel at sa kumpanya/bangko na nag-isyu ng iyong credit card, upang magkaroon ng karagdagang pagtrato ayon sa mga kinakailangang proseso at mga patakaran.

2.

Ang iyong order ay kumpirmado at makakatanggap ka ng Electronic Ticket o Electronic Hotel Voucher sa pamamagitan ng email na naglalaman ng paglalarawan ng produkto at order na ginawa mo pati na rin ang kumpirmasyon ng pagbabayad. Siguraduhing isinilid ang katibayan ng pagbabayad. Ikaw ang responsable sa pag-print at pag-iingat ng impormasyong nakalagay sa Electronic Ticket o Electronic Voucher na ipinapadala ng Seindo Travel. Ang Electronic Ticket o Electronic Voucher na ito ay isang napakahalagang dokumento at dapat mong dalhin ang kopya nito kapag gagamitin o kukunin mo ang produkto na iyong binili. May karapatan ang Seindo Travel o ang mga Kasosyo ng Seindo Travel na tanggihan ang pagbibigay ng mga produkto o serbisyo, kung hindi mo maipakita na legal mong ginawa ang isang order at binayaran ito, at inilalaya mo ang seindotravel.co.id mula sa lahat ng iyong mga responsibilidad at mga pagkawala sa anumang anyo.

8. Mga Pagbabago at Pagkansela

1.

Malinaw na nakasaad sa mga Tuntunin & Kundisyon ng seindotravel.co.id, ang lahat ng mga pagbili ng Produkto sa seindotravel.co.id ay hindi maaaring baguhin, kanselahin, ibalik, palitan o ilipat sa ibang tao/party.

2.

Sa pag-oorder o pagbili ng mga Produkto sa seindotravel.co.id, itinuturing na nauunawaan, tinatanggap at sumasang-ayon ka sa mga patakaran at kondisyon ng kanselasyon, pati na rin sa lahat ng karagdagang mga tuntunin at kondisyon na ipinapataw ng Kasosyo. Isasama ng Seindo Travel ang mga patakaran at kondisyon ng kanselasyon sa bawat Electronic Ticket o Electronic Voucher na ipapadala ng Seindo Travel sa iyo. Mangyaring tandaan na ang ilang mga rate o alok ay hindi sakop ng karapatan sa kanselasyon o pagbabago. Ikaw ang responsable sa pagsuri at pag-unawa sa mga patakaran at kondisyon ng kanselasyon bago ang oras ng pag-oorder.

3.

Kung nais mong suriin, baguhin o kanselahin ang iyong order, mangyaring tumukoy sa Electronic Ticket o Electronic Voucher at sundin ang mga tagubilin na nasa loob nito. Mangyaring tandaan na maaaring magkaroon ka ng karagdagang gastos para sa kanselasyon ayon sa mga patakaran at kondisyon ng kanselasyon.

4.

Kahit na napakababang posibilidad na kanselahin o baguhin ng Seindo Travel ang isang order na kumpirmado na sa isang Electronic Ticket o Electronic Voucher, kung kinakailangan, ipagbibigay-alam ka ng Seindo Travel sa lalong madaling panahon.

1)

Ang Seindo Travel ay magsisilbing responsable para sa mga pagbabago na malaki ang epekto sa mga probisyon ng mga Produkto at Serbisyo na naunang kumpirmado ng Seindo Travel, sa mga sumusunod:

 • Kanselasyon ng order;
 • Pagbabago ng petsa, o Produkto;

  2)

  Sa pangyayaring nagawa ng mga malalaking pagbabago ang Seindo Travel, may opsyon ka na:

 • Tanggapin ang mga pagbabagong inaalok ng Seindo Travel para sa ibang mga petsa o produkto; o:

 • Tanggapin ang refund sa anyo ng credit na magagamit mo sa pagbili ng mga produkto sa mga sumunod na petsa mula sa seindotravel.co.id. at para dito, dapat mo ipaalam sa Seindo Travel sa loob ng 7 (pito) na araw ng kalendaryo ang iyong pagpili, at kung hindi tatanggapin ng Seindo Travel ang kumpirmasyon mula sa iyo, itinuturing ng Seindo Travel na pinili mo ang opsyon a).

  9. Seguridad

  1.

  Sa paggawa ng iyong order, gagamitin mo ang access ng Secure Server Layer (SSL) upang i-encrypt ang impormasyong ipinapadala mo sa pamamagitan ng Site na ito.

  2.

  Bagaman ginagamit ng seindotravel.co.id ang lahat ng makakaya nito upang tiyakin ang kanyang seguridad, hindi maaring garantiyahin kung gaano katatag o epektibo ang pag-encrypt na ito at hindi ang seindotravel.co.id at hindi ito magiging responsable para sa anumang mga problema na nagresulta mula sa hindi awtorisadong access sa impormasyong iyong ibinigay.

  10. Pagpapawalang-bisa sa Pananagutan

  1.

  Ang lahat ng mga datos, impormasyon o nilalaman sa anumang anyo na magagamit sa Site na ito ay ibinibigay 'as is' at walang anumang mga garantiya.

  2.

  Kinikilala, sumasang-ayon at pumapayag ka na ikaw ay nagtataglay ng lahat ng uri ng panganib sa paggamit ng Site at mga Serbisyo. Bukod pa rito, kinikilala, sumasang-ayon at pumapayag ka na ang seindotravel.co.id, kasama ang bawat direktor, opisyal, empleyado, kasosyo at anumang iba pang partido na nakikipagtulungan sa seindotravel.co.id, ay hindi responsable at hindi nagbibigay ng mga garantiya para sa:

  1)

  Lahat ng mga bagay na may kinalaman sa Site na ito, kabilang ngunit hindi limitado sa operasyon o katumpakan ng mga data, kahusayan, kumpletuhan ng mga data.

  2)

  Kahit na may katawagan o pahayag, kasama ang anumang mga katawagang inilalarawan o sinadya, kabilang ang anumang mga may katawagang inilarawan ng kalakalan o angkop para sa partikular na layunin o kalakalan.

  3)

  Ang iyong access sa Site, kabilang ang anumang pinsalang maaaring magresulta mula sa iyong access sa Site o mga panlabas na site. Ang ganitong access ay nasa iyong sariling pananagutan at ikaw lamang ang dapat na tiyakin na malaya at protektado ka mula sa mga virus o iba pang bagay na maaaring makaapekto o magdulot ng pinsala sa operasyon ng iyong computer system.

  3.

  Hangga't maaari sa batas, ang mga pananagutan at mga pagkawala na maaaring masanay ng seindotravel.co.id, maging para sa isang pangyayari o isang serye ng magkakabit na mga pangyayari, na nagmumula sa mga pagkawala na direkta mong naranasan, bilang resulta ng seindotravel.co.id, ay limitado sa kabuuang bayad na iyong binayaran sa buong halaga na nakasaad sa Electronic Ticket o Electronic Voucher.

  11. Atbp.

  1.

  Ang lahat ng mga alitan at pagtatalo na nagmula mula o kaugnay ng mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay pinamamahalaan ng batas ng Indonesia. Sumasang-ayon ka at sumusuko sa di-pribadong hurisdiksiyon ng mga hukuman ng Republika ng Indonesia sa lahat ng mga tanong at alitan na nagmula mula o kaugnay ng mga Tuntunin at Kundisyon, pagganap at paggamit ng site na ito.

  2.

  Maaaring baguhin ng Seindo Travel ang anumang bahagi ng site na ito anumang oras, kasama ang mga produkto at serbisyo at ang Mga Tuntunin at Kundisyon sa sariling pagpapasya nito nang walang paunang abiso at ang paggamit ng site na ito ay kondisyon sa mga tuntunin at kundisyon na nag-aapply sa oras ng iyong paggamit.

  3.

  May mga Karagdagang Tuntunin at Kundisyon na nag-aapply sa pag-oorder, pagbili ng mga produkto at serbisyo at iba pang paggamit ng anumang bahagi ng site na ito, at sumasang-ayon ka na sumunod sa iba pang mga tuntunin at kundisyon, kasama ang anumang mga karagdagang tuntunin at kundisyon na nag-aapply sa partikular na mga produkto at serbisyo.

  Tungkol sa Amin

  Nagbibigay ng mga solusyon ang Seindo Travel para sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa paglalakbay
  Magsisimula mula sa Mga Hotel, Mga Tiket ng Pampalipad, Transportasyon hanggang sa
  seguro sa paglalakbay, lahat ay nasa Seindotravel!

  Sundan Kami

  facebook.pnginsta.pngyoutube.png

  Bahagi ng

  asita.pngastindo.pngrapidssl.pngiata.png

  Seguridad sa Transaksyon

  visa.pngmastercard.png
  seindo-logo.png
  playstore.pngappstore.png

  © 2023 Seindo Travel. Seluruh hak cipta