seindo travel

Terma & Syarat Seindo Travel

Kemas kini terakhir: Jun 2023

Seindo Travel menyediakan pelbagai perkhidmatan dengan syarat seperti yang dinyatakan dalam dokumen berikut. Apabila anda melawat laman web Seindo Travel (www.seindotravel.co.id) dan menggunakan pelbagai ciri perkhidmatan yang disediakan oleh Seindo Travel, dengan ini anda bersetuju dengan terma dan syarat yang terpakai. Oleh itu, pastikan anda telah membaca dengan teliti terma yang terpakai.

1. Pengenalan

1.

Terima kasih telah mengunjungi situs kami, www.seindotravel.co.id. Kami berharap kunjungan anda akan bermanfaat dan memberikan keselesaan dalam mengakses dan menggunakan semua perkhidmatan yang tersedia di laman web kami. Kami sentiasa berusaha untuk meningkatkan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kami, dan sangat menghargai semua kritikan, cadangan dan maklum balas anda yang boleh dihantar melalui e-mel ke sales@seindotravel.com atau hubungi +6261-888-153-88 antara pukul 09:00 hingga 17:00 Waktu Indonesia Barat selama hari kerja Senin - Sabtu.

2.

Laman web ini dimiliki, dioperasikan dan dihoskan oleh PT. Seindo Global Travel. Laman web dan Perkhidmatan Seindo Travel boleh didapati dalam talian melalui Laman web: www.seindotravel.co.id atau akses, media, peranti dan platform lain yang pelbagai, sama ada yang telah ada atau akan ada pada masa depan.

2. Am

1.

Dengan mengakses dan menggunakan Laman web dan Perkhidmatan kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, bersetuju dan menyatakan bahawa anda tertakluk kepada Terma & Syarat seindotravel.co.id ini (Terma dan Syarat Penggunaan). Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma & Syarat seindotravel.co.id ini, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya, maka anda tidak dibenarkan mengakses laman web ini atau menggunakan perkhidmatan yang kami sediakan.

2.

Terma & Syarat seindotravel.co.id ini terdiri daripada (i) terma dan syarat umum yang terpakai kepada setiap akses dan perkhidmatan yang tersedia di Laman web, dan (ii) terma dan syarat khusus yang mengatur secara lebih lanjut terma penggunaan produk atau perkhidmatan tertentu. Sekiranya terdapat perbezaan atau konflik antara terma dan syarat umum dan terma dan syarat khusus, maka terma dan syarat khusus akan terpakai.

3.

Terma & Syarat seindotravel.co.id ini boleh diubah, diubah suai, ditambah, dipadam atau diperbetulkan (“perubahan”) pada bila-bila masa dan setiap perubahan ini berkuat kuasa mulai dari saat kami menyatakan ia berlaku atau pada waktu lain yang ditentukan oleh kami. Kami menggalakkan anda untuk melawat Laman web kami secara berkala untuk mengetahui perubahan-perubahan ini.

3. Penggunaan

1.

Laman web ini dan perkhidmatan yang tersedia di dalamnya hanya boleh digunakan oleh anda untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial dan pada bila-bila masa tertakluk kepada dan terpakai pada terma dan syarat yang berkuat kuasa dalam Terma & Syarat seindotravel.co.id ini.

2.

Laman web ini dan produk, teknologi dan proses yang terkandung atau terdapat dalam Laman web, dimiliki oleh Seindo Travel atau pihak ketiga yang memberikan hak kepada Seindo Travel. Kecuali untuk penggunaan yang secara khusus dibenarkan dan dibolehkan dalam Terma & Syarat seindotravel.co.id ini, anda tidak memiliki atau menerima dan seindotravel.co.id tidak memberikan anda hak lain atas Laman web ini, beserta semua data, maklumat dan kandungannya.

3.

Dengan menggunakan Laman web ini atau perkhidmatan yang tersedia di dalamnya, anda bersetuju bahawa anda tidak akan memuat turun, memaparkan atau menyampaikan dengan sebarang cara, dan atau membuat kandungan tersedia kepada orang ramai yang tidak konsisten dengan penggunaan yang dibenarkan dalam Terma & Syarat seindotravel.co.id ini.

4.

Anda tidak dibenarkan untuk membuat pautan, menangkap skrin atau mengambil data dari Laman web tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari seindotravel.co.id. Perkara-perkara ini dianggap sebagai pelanggaran hak milik intelektual di seindotravel.co.id.

3. Perkhidmatan Seindotravel.co.id

1.

Seindo Travel menyediakan dan mengendalikan sistem dan kemudahan tempahan dalam talian dan luar talian yang terintegrasi (“Perkhidmatan”), yang dapat melayani tempahan: TOUR (Pakej Lawatan, Pakej Bilik), HOTEL (hotel, hostel, apartmen), TRANSPORTASI (penerbangan, kereta api, sewa kereta) (“Produk”) yang membolehkan anda mencari maklumat mengenai produk yang anda inginkan, serta membuat pesanan dan pembelian dan pada masa yang sama membuat pembayaran dalam talian dan dengan selamat melalui pelbagai sistem dan kemudahan pembayaran yang tersedia.

2.

Perkhidmatan Seindo Travel secara umum boleh didapati dalam talian dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari seminggu; kecuali dalam hal pembaikan, peningkatan atau pemeliharaan di Laman web Seindo Travel. Perkhidmatan luar talian di showroom Seindo Travel dilakukan mengikut hari dan jam kerja seperti yang tertera di Laman web.

3.

Anda tidak dibenarkan menjual semula Produk Seindo Travel, menggunakan, menyalin, memantau, memaparkan, memuat turun, atau menghasilkan semula sebarang kandungan atau maklumat, perisian, atau perkhidmatan yang tersedia di Laman web Seindo Travel untuk tujuan komersial atau aktiviti, tanpa persetujuan sebelumnya secara bertulis dari Seindo Travel.

4.

Anda boleh menggunakan Laman web dan Perkhidmatan yang tersedia untuk membuat pesanan/pembelian yang sah. Anda tidak dibenarkan membuat tempahan untuk tujuan spekulatif, penipuan atau tidak sah. Jika Seindo Travel mendapati atau berasa terdapat ketidak sah-an pada pesanan/pembelian yang anda buat, Seindo Travel berhak untuk membatalkan pesanan/pembelian anda.

5.

Anda juga menjamin bahawa data dan maklumat yang anda berikan kepada Seindo Travel, sama ada berkaitan dengan tempahan atau pendaftaran di seindotravel.co.id, adalah data dan maklumat yang tepat, semasa, dan lengkap. Untuk terma penggunaan data dan maklumat yang anda berikan, sila rujuk Polisi Privasi.

5. Pesanan/Pembelian Produk

1.

Pesanan/pembelian produk dianggap berhasil atau lengkap setelah anda membuat pembayaran dan seindotravel.co.id mengeluarkan dan mengirimkan kepada anda Surat Pengesahan Pesanan atau Tiket Elektronik atau Voucher Elektronik. Jika terdapat perselisihan atau masalah, data yang terkandung di seindotravel.co.id akan menjadi rujukan utama dan dianggap sah.

2.

Dengan menyelesaikan pesanan/pembelian, anda dianggap bersetuju untuk menerima: (i) e-mel yang akan dihantar oleh Seindo Travel tidak lama sebelum tarikh perkhidmatan yang anda pesan, memberikan anda maklumat mengenai produk yang anda beli, dan menyediakan anda dengan maklumat dan tawaran tertentu (termasuk tawaran pihak ketiga yang anda pilih sendiri) yang berkaitan dengan pesanan anda dan destinasi anda, dan (ii) e-mel yang akan dihantar oleh Seindo Travel tidak lama selepas tarikh perkhidmatan untuk menjemput anda untuk mengisi borang ulasan pengguna Produk Seindo Travel. Selain daripada pengesahan pesanan melalui e-mel dan e-mel yang anda pilih sendiri, Seindo Travel tidak akan menghantar pemberitahuan (diingini atau tidak diingini), e-mel, atau korespondensi lanjut, kecuali diminta secara khusus oleh anda.

3.

Untuk penerbangan antarabangsa, pelanggan perlu memiliki pasport dengan tempoh sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, pada tarikh berlepas dan/atau kembali.

6. Harga Produk

1.

Seindo Travel sentiasa berusaha untuk menyediakan harga terbaik bagi Produk yang akan anda pesan. Harga yang tercantum mungkin mempunyai terma dan syarat khusus, jadi anda perlu memeriksa dan memahami terma dan syarat khusus yang berlaku untuk harga atau kadar tertentu sebelum anda membuat pesanan. Anda juga perlu memeriksa dan memahami ketentuan mengenai pembatalan dan pengembalian yang khusus berlaku untuk Produk dan/atau Harga tertentu.

2.

Harga yang tercantum tidak termasuk cukai, duti, yuran, dan yuran lain yang akan dijelaskan secara eksplisit oleh Seindo Travel di Laman web atau Tiket Elektronik atau Voucher Elektronik dari Seindo Travel. Kadang-kadang harga yang diperoleh oleh Seindo Travel dari Mitra Seindo Travel dalam mata wang negara lain, dan Seindo Travel berusaha untuk mengkonversi harga-harga ini ke dalam rupiah, dengan nilai tukar terbaik yang dapat diperoleh oleh Seindo Travel. Untuk harga asal dalam mata wang utang lain, rupiah yang ditunjukkan didasarkan pada nilai tukar pada saat pesanan. Dasar penyelesaian tetap adalah harga dalam mata wang asal, sesuai dengan nilai tukar pada saat pembayaran dilakukan.

3.

Seindo Travel berhak untuk mengubah harga suatu produk pada setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya, tetapi Produk yang telah anda beli dan yang telah anda terima Tiket Elektronik atau Voucher Elektroniknya tidak akan berubah.

7. Pembayaran

1.

Pembayaran harga pembelian adalah syarat untuk melakukan pembelian. Seindo Travel menerima pembayaran menggunakan sistem pembayaran dengan kartu kredit, perbankan internet, transfer antar rekening, dan antar bank ke rekening seindotravel.co.id di bank-bank yang tercantum di Laman web.

1)

Untuk melindungi dan mengenkripsi informasi kartu kredit Anda, Seindo Travel menggunakan teknologi 'Secure Socket Layer' (SSL);

2)

Dalam hal adanya penipuan kartu kredit atau penyalahgunaan sistem pembayaran oleh pihak ketiga, insiden ini harus segera dilaporkan kepada Seindo Travel dan perusahaan/bank penerbit kartu kredit Anda, agar Anda dapat menerima pengobatan lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

2.

Pesanan Anda akan dikonfirmasi dan Anda akan menerima Tiket Elektronik atau Voucher Hotel Elektronik melalui email yang berisi deskripsi produk dan pesanan yang Anda buat serta konfirmasi pembayaran. Pastikan Anda menyimpan bukti pembayaran. Anda bertanggung jawab untuk mencetak dan menyimpan informasi yang tertera pada Tiket Elektronik atau Voucher Elektronik yang dikirimkan oleh Seindo Travel. Tiket Elektronik atau Voucher Elektronik ini adalah dokumen yang sangat penting dan Anda harus membawa salinan cetak dari Tiket Elektronik atau Voucher Elektronik ini ketika Anda akan menggunakan atau mengambil produk yang telah Anda beli. Seindo Travel atau Mitra Seindo Travel berhak untuk menolak memberikan produk atau layanan jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda telah secara sah melakukan pesanan dan melunasi pembayaran, dan Anda membebaskan seindotravel.co.id dari semua tanggung jawab dan kerugian dalam bentuk apa pun.

8. Perubahan dan Pembatalan

1.

Seperti yang dinyatakan dengan tegas dalam Ketentuan & Syarat seindotravel.co.id, semua pembelian Produk di seindotravel.co.id tidak dapat diubah, dibatalkan, dikembalikan, ditukar, atau dialihkan kepada orang/pihak lain.

2.

Dengan memesan atau membeli Produk di seindotravel.co.id, Anda dianggap telah memahami, menerima, dan menyetujui kebijakan dan syarat pembatalan, serta semua ketentuan tambahan yang diberlakukan oleh Mitra. Seindo Travel akan mencantumkan kebijakan dan syarat pembatalan pada setiap Tiket Elektronik atau Voucher Elektronik yang dikirimkan oleh Seindo Travel kepada Anda. Harap perhatikan bahwa tarif atau penawaran tertentu tidak memenuhi syarat untuk pembatalan atau modifikasi. Anda bertanggung jawab untuk memeriksa dan memahami kebijakan dan syarat pembatalan tersebut sendiri sebelumnya.

3.

Jika Anda ingin mengulas, melakukan perubahan, atau membatalkan pesanan Anda, silakan merujuk pada Tiket Elektronik atau Voucher Elektronik dan ikuti petunjuk yang tertera di dalamnya. Harap perhatikan bahwa Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk pembatalan sesuai dengan kebijakan dan syarat pembatalan.

4.

Meskipun sangat tidak mungkin bahwa Seindo Travel akan membatalkan atau mengubah pesanan yang telah dikonfirmasi dalam Tiket Elektronik atau Voucher Elektronik, jika diperlukan, Seindo Travel akan segera memberi tahu Anda.

1)

Seindo Travel akan bertanggung jawab atas perubahan yang signifikan yang memengaruhi ketentuan Produk dan Layanan yang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Seindo Travel, yaitu:

 • Pembatalan pesanan;
 • Perubahan tanggal, atau Produk;

  2)

  Jika Seindo Travel melakukan perubahan yang signifikan, Anda memiliki opsi untuk:

 • Menerima perubahan yang ditawarkan oleh Seindo Travel untuk tanggal atau produk lain; atau:

 • Menerima pengembalian dana dalam bentuk kredit yang dapat Anda gunakan untuk membeli produk pada tanggal yang lebih lambat dari seindotravel.co.id. dan untuk itu Anda harus memberi tahu Seindo Travel dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender mengenai pilihan Anda, dan jika Seindo Travel tidak menerima konfirmasi dari Anda, maka Seindo Travel menganggap Anda memilih opsi a).

  9. Keamanan

  1.

  Ketika Anda melakukan pesanan, Anda akan menggunakan akses Secure Server Layer (SSL) untuk mengenkripsi informasi yang Anda kirimkan melalui Situs ini.

  2.

  Meskipun seindotravel.co.id akan menggunakan segala upaya terbaik untuk menjamin keamanannya, seindotravel.co.id tidak dapat menjamin seberapa kuat atau efektif enkripsi ini dan seindotravel.co.id tidak bertanggung jawab dan tidak akan bertanggung jawab atas masalah yang terjadi akibat akses tidak sah terhadap informasi yang Anda berikan.

  10. Penafian Tanggung Jawab

  1.

  Semua data, informasi, atau konten dalam bentuk apa pun yang tersedia di Situs ini disediakan apa adanya dan tanpa jaminan apapun.

  2.

  Anda mengakui, menyetujui, dan setuju bahwa Anda bertanggung jawab atas semua bentuk risiko penggunaan Situs dan Layanan. Selain itu, Anda mengakui, menyetujui, dan setuju bahwa seindotravel.co.id, termasuk setiap direktur, pegawai, karyawan, mitra, dan pihak lain yang bekerja sama dengan seindotravel.co.id, tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan jaminan untuk:

  1)

  Segala sesuatu yang terkait dengan Situs ini termasuk namun tidak terbatas pada operasi atau keakuratan data, kelayakan, kelengkapan data.

  2)

  Baik yang tersirat maupun yang tersurat, termasuk setiap jaminan tersirat mengenai kegunaan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu atau keberhasilan dalam berdagang.

  3)

  Akses Anda ke Situs ini, termasuk setiap kerusakan yang mungkin timbul akibat akses Anda ke Situs atau situs eksternal. Akses tersebut adalah tanggung jawab Anda sendiri dan Anda sendiri harus memastikan bahwa Anda bebas dan dilindungi dari virus atau hal-hal lain yang dapat mengganggu atau merusak operasi sistem komputer Anda.

  3.

  Sejauh yang diizinkan oleh hukum, tanggung jawab dan kerugian yang dapat ditanggung oleh seindotravel.co.id, baik untuk satu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terkait, yang timbul dari kerugian yang langsung diderita oleh Anda, sebagai akibat dari seindotravel.co.id, dibatasi sampai total biaya yang telah Anda bayar sepenuhnya sebagaimana tercantum dalam Tiket Elektronik atau Voucher Elektronik.

  11. Lainnya

  1.

  Semua perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan dan Syarat ini tunduk pada hukum Indonesia. Anda dengan ini menyetujui dan tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Republik Indonesia dalam semua pertanyaan dan sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan dan Syarat, kinerja, dan penggunaan situs ini.

  2.

  Seindo Travel dapat mengubah bagian apa pun dari situs ini setiap saat, termasuk produk dan layanan serta Ketentuan dan Syaratnya atas kebijakannya sendiri tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan penggunaan situs ini akan diatur oleh ketentuan dan syarat yang berlaku pada saat penggunaan Anda.

  3.

  Ketentuan dan Syarat Tambahan berlaku untuk pemesanan, pembelian produk dan layanan, serta penggunaan bagian lain dari situs ini, dan Anda setuju untuk mematuhi ketentuan dan syarat tambahan lainnya, termasuk ketentuan dan syarat tambahan yang berlaku dalam hubungan dengan produk dan layanan tertentu.

  Tentang Kami

  Seindo Travel menyediakan penyelesaian untuk semua keperluan perjalanan anda
  Bermula dari Hotel, Tiket Penerbangan, Pengangkutan ke
  insurans perjalanan, semuanya ada di Seindotravel!

  Ikuti Kami

  facebook.pnginsta.pngyoutube.png

  Bahagian Dari

  asita.pngastindo.pngrapidssl.pngiata.png

  Keselamatan Transaksi

  visa.pngmastercard.png
  seindo-logo.png
  playstore.pngappstore.png

  © 2023 Seindo Travel. Seluruh hak cipta